New Ribbon
Example Frame
13 เมษายน 2562 เดินขบวนในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 12 เมษายน 2562 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ"ย้อนยุควันวาน สงกรานต์เขาแก้วฯ" โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ช่วง 11 เมษายน 2562 - 17 เมษายน 2562 ดำเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นคลองห้วยม่วง บ้านแพะ ม.7 6 เมษายน 2562 โครงการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ล่วงลับจากการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ถนนสาย 1048 สวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม-เถิน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยลุงเจย หมู่3 พิธีกรรมการปูจาต้าวตั้งสี่ เพื่อเป็นการบอกกล่าวเทพยดาอารักษ์ เนื่องจากจะมีการทำบุญถนนสาย ทุ่งเสลี่ยม - เถิน โครงการซ่อมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สห.ถ.6-0006 สายบ้านแพะ หมู่ที่ 5,7 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ไปจนถึง ศาลเจ้าแม่บัวคำ 2 เมษายน 2562 ร่วมส่งปลัดณรงค์ ผันพักตร์ ได้โอนย้ายไปรับราชการ ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมมอบของที่ระลึกให้ นายณรงค์ ผันพักตร์ ปลัดเทศบาล เนื่องจากปลัดณรงค์ ผันพักตร์ ได้โอนย้ายไปรับราชการที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย ดูทั้งหมด
ขอเชิญชวนร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน (กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า) ณ ป่าชุมชน ม.2,ม.9 (ดอยบ่อแร่ข้างฝายชัยมงคล) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่องยกเลิกประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการออกบริการในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. –12.00 น ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง แสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น ของชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดูทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก คอนกรีต สท.ถ.๖-๐๐๐๘ สายบ้านแพะ หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สท.ถ.6-0008 สายบ้านแพะ ม.5,7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยวัดม่อนศรีสมบุรณาราม-ท่าน้ำ หมู่ที่ 10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก อาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยบุปผาสวรรค์ หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ชัยมงคล (เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์) ดูทั้งหมด

นายพิทักษ์ อุตบัววงศ์

นายกเทศมนตรี

นายณรงค์ ผันพักตร์

ปลัดเทศบาล

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 276,225

ผู้เข้าชมปีนี้ : 2,064

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0

ผู้เข้าชมวันนี้ : 0