นายพิทักษ์ อุตบัววงศ์

นายกเทศมนตรี

นางสาวธัญวลัย แผดศรี

ปลัดเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 276,225
ผู้เข้าชมปีนี้ : 2,064
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0
ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก คอนกรีต สท.ถ.๖-๐๐๐๘ สายบ้านแพะ หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สท.ถ.6-0008 สายบ้านแพะ ม.5,7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ดูทั้งหมด