New Ribbon
Example Frame
4 ธันวาคม 2561 โครงการก่อสร้าง คัน(Dike) ป้องกันน้ำท่วม ริมน้ำแม่มอก ม.2 - ม 9 4 ธันวาคม 2561 การประชุม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยในชุมชน 28 พย.61 ดำเนินการปะซ่อมแซมถนนซอยข้างเทศบาล เพื่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนชาวตำบล 28 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อป้องกันอันตรายเหตุจากลมแรง และพาดผ่านสายไฟฟ้าในเขตพื้นที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ร่วมเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 21 พฤศจิกายน​ 2561 ​ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนา​เด็กเล็กร่วม​กิจกรรม​ทำกระทง เพื่อร่วมอนุรักษ์งานประเพณีวันลอยกระทง​ ณ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้าน​ใหม่ชั​ยม​งคล ร่วมประชุมพร้อมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง11 หมู่บ้าน 12 ชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ.ท่าน้ำลอยกระทง ม.2, ม.10, ม.11 ในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมพิธีจุดประทีป 19,999 ดวงถวายเป็นพุทธบูชา บริเวณรอบอุโบสถ์วัดเขาแก้วชัยมงคล ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 18 พฤศจิกายน 2561 ร่วมพิธียกยอดฉัตรทองหลังคาอุโบสถ์ วัดเขาแก้วชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 18 พฤศจิกายน 2561 ร่วมงานบุญกฐินสามัคคี ณ วัดเขาแก้วชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ดูทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่องยกเลิกประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการออกบริการในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. –12.00 น ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง แสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น ของชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมสรุปผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยวัดม่อนศรีสมบุรณาราม-ท่าน้ำ หมู่ที่ 10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก อาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยบุปผาสวรรค์ หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ชัยมงคล (เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์) โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาและปูกระเบื้องพื้นห้องอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนศรีสมบุรณาราม (เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์) ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ cape seal ซอยไทยเจริญ 1 หมู่8 ดูทั้งหมด

นายพิทักษ์ อุตบัววงศ์

นายกเทศมนตรี

นายณรงค์ ผันพักตร์

ปลัดเทศบาล

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 270,354

ผู้เข้าชมปีนี้ : 58,831

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 2,175

ผู้เข้าชมวันนี้ : 39